ID
PWD
 
 
รายงานข้อมูลสารสนเทศ

กศน.อำเภอรายงานจำนวนผู้รับบริการการศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561--แยกชายหญิง  
26/12/2560
 
Email ของ กศน.อำเภอ ที่แจ้งเข้ากรอกข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์  
26/12/2560
 
รายงานการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาซ้ำซ้อน 20 ธันวาคม 2560  
26/12/2560
 
ฟอร์ม กศน-กผ-03 (61-62) V.26 พ.ย. 60  
26/12/2560
 
รายละเอียดการคำนวณหักค่าจ้างเหมาบริการไว้สำนักงาน กศน.จังหวัด--การจัดสรรลงอำเภอ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2560
  
26/12/2560
 

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th