ID
PWD
 
 


 
  โครงการเน็ตประชารัฐในชุมชน
  วันที่  18/01/2561
 
รายละเอียด
    วันที่ 17 มกราคม 2561 รองสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการกิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ณ ศาลาประชาคม บ้านแพะหนองแดง หมู่ 3 ต.ทุ่งฝาย โดยมีนายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th