ID
PWD
 
 


 
  งานวันครู ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ.๒๕๖๑
  วันที่  16/01/2561
 
รายละเอียด
    วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ยุพิน บัวคอม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด ลำปาง นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ.๒๕๖๑ และร่วมทำบุญตักบาตร ภิกษุ - สามเณร จำนวน ๖๓ รูป โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในงาน ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th