ID
PWD
 
 


 
  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมการทำพรมเช็ดเท้า การทำโดนัทข้าวจี่ และการระบายภาพ 3 มิติ ตามโครงการ บันทึกข้อตกลงร่วมมือMOU ณ บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
  วันที่  1/12/2560
 
รายละเอียด
    วันที่ 30 พย.2560 กศน.ตำบลบ้านขอ และ ห้องสมุดอำเภอเมืองปาน ร่วมกับภาคี อบต.บ้านขอ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมการทำพรมเช็ดเท้า การทำโดนัทข้าวจี่ และการระบายภาพ3 มิติ ตามโครงการ บันทึกข้อตกลงร่วมมือMOU ณ บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ขอบคุณท่านกำนันจำนงค์ จำรัสศรี เจ้าของบ้านหนังสือ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th