ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอเมืองปาน ได้นำรถโมบายเคลื่อนที่ออกบริการให้แก่ประชาชนบ้านขอเหนือ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เนื่องในงาน 18 ปี ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว
  วันที่  1/12/2560
 
รายละเอียด
    กศน.อำเภอเมืองปาน ได้นำรถโมบายเคลื่อนที่ออกบริการให้แก่ประชาชนบ้านขอเหนือ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เนื่องในงาน 18 ปี ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม เป็นประธาน

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th