ID
PWD
 
 


 
  โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560. และโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองปาน
  วันที่  1/12/2560
 
รายละเอียด
    วันที่ 18. พย.2560. นางปานเดือน ไชยวรรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปาน เป็นประธานโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560. และโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองปาน

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th