ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอเมืองปาน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานให้เป็นเลิศ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
  วันที่  1/12/2560
 
รายละเอียด
    ผู้บริหาร คณะครู กศน.อำเภอเมืองปาน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานให้เป็นเลิศ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th