ID
PWD
 
 


 
  ผู้บริหารและคณะครู กศน.อำเภอเมืองปาน ร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบธรรมในสถานศึกษา ธรรมสนามหลวง ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
  วันที่  1/12/2560
 
รายละเอียด
    ผู้บริหารและคณะครู กศน.อำเภอเมืองปาน ร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบธรรมในสถานศึกษา ธรรมสนามหลวง ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th