ID
PWD
 
 

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in C:\AppServ\www\nfecenter\showac2.php on line 321

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in C:\AppServ\www\nfecenter\showac2.php on line 324

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in C:\AppServ\www\nfecenter\showac2.php on line 327

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in C:\AppServ\www\nfecenter\showac2.php on line 330

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in C:\AppServ\www\nfecenter\showac2.php on line 333

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in C:\AppServ\www\nfecenter\showac2.php on line 336

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in C:\AppServ\www\nfecenter\showac2.php on line 339

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in C:\AppServ\www\nfecenter\showac2.php on line 342

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in C:\AppServ\www\nfecenter\showac2.php on line 345

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in C:\AppServ\www\nfecenter\showac2.php on line 348

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in C:\AppServ\www\nfecenter\showac2.php on line 351

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in C:\AppServ\www\nfecenter\showac2.php on line 354

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in C:\AppServ\www\nfecenter\showac2.php on line 357

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in C:\AppServ\www\nfecenter\showac2.php on line 360

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in C:\AppServ\www\nfecenter\showac2.php on line 363

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in C:\AppServ\www\nfecenter\showac2.php on line 366

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in C:\AppServ\www\nfecenter\showac2.php on line 369


 
  นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้าเยี่ยมชม กศน.อ.เมืองลำปาง โดยมี ดร.เกตุแก้ว อริยะเลิศเมตตา ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง และคณะครูและเจ้าหน้าที่ร่วมกันให้การต้อนรับ เมื่อเวลาประมาณ 9.30น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยประมาณ
---
อ่านทั้งหมด คลิกที่นี่


  วันที่  14/11/2560
 
a2728538cover_apmlpnfe0001.png
รายละเอียด
    นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้าเยี่ยมชม กศน.อ.เมืองลำปาง โดยมี ดร.เกตุแก้ว อริยะเลิศเมตตา ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง และคณะครูและเจ้าหน้าที่ร่วมกันให้การต้อนรับ เมื่อเวลาประมาณ 9.30น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยประมาณ
---
อ่านทั้งหมด คลิกที่นี่

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th