Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
 
ID
PWD
 
 
 
     
แบบรายงาน สงป. 301 302 --สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง มีนาคม 2561 
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการการศึกษาของสำนักงาน กศน. สำหรับผู้รับบริการ -- มีนาคม 2561 
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการการศึกษาของสำนักงาน กศน. สำหรับผู้รับบริการ -- ตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 
แบบรายงาน สงป. 301 302 --สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 01-ตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ / หัวหน้ากลุ่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6/2560 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
วันที่ 6/07/2560
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ / หัวหน้ากลุ่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2560 ประจำเดือนมิถุนายน 2560  
รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ / หัวหน้ากลุ่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
 
 
งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง 
ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์เป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกาศ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสาร
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่องประกวดราคาจ้างประกอบรถกระบะสามล้อ สำหรับห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน
ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัด สตูล   
อ่านรายละเอียด..
ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
อ่านรายละเอียด..
ประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ในการจัดซื้อรถห้องสมุดเคลื่อนที่  
อ่านรายละเอียด..
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปราชญ์เพื่อความมั่นคง   
อ่านรายละเอียด..
ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี วันที่ 23 ก.พ.2561  
อ่านรายละเอียด..
การประชุมบรรณารักษ์สัญจร
ครั้งที่ 2  

อ่านรายละเอียด..
เข้าร่วมรับเสด็จ พิธีเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"   
อ่านรายละเอียด..
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.สมุทรปราการ วันที่ 21 กุมภาพันะื 2561  
อ่านรายละเอียด..
ร่วมพิธีเปิดงานวันวิชาการ "เปิดบ้านเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร"วันที 16 กุมภาพันธ์ 2561  
อ่านรายละเอียด..
 
 
 
 
`
 
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th